“Instrumenten, je stem, geluiden; alles werkt met frequenties. Deze frequenties corresponderen met punten in ons lichaam, kleuren & meer.”

De frequenties van geluidstrillingen:
Waar staan de letters Hz voor?

Frequenties zijn nauw verbonden met ons lichaam en met kleuren. In dit blog kun je daar alles over lezen.

De frequentie van geluidstrillingen wordt ook wel verwoord in ‘Hz’. De letters Hz staan voor ‘hertz’. Dit staat voor ‘het aantal keren (het aantal trillingen) per seconde’.
Hertz wordt gebruikt bij periodieke verschijnselen; steeds terugkerende patronen.
Bijvoorbeeld het aanslaan van een sjamanendrum of een klankschaal.
Vanaf het jaar 1960 is de verwoording hertz aangenomen voor periodieke herhalingen. Door de jaren heen zijn steeds meer eenheden vervangen door de hertz.

Wanneer noem je iets een toon, wanneer heeft iets een kleur en hoeveel frequenties bestaan er?

Vroeger werd er gedacht dat er tussen de 60-100 frequenties bestonden. Inmiddels is het bekend dat frequenties ook ver achter de komma doorwerken. Daardoor zijn het aantal frequenties ontelbaar.

Waar golfbewegingen zijn, zijn tonen. Of we ze nu horen of niet.
Het ligt aan de frequentie, de geluidssnelheid, of wij het geluid horen of niet.

Alles lager dan 18Hz kunnen wij als mensen niet als toon waarnemen. Een olifant kan dit echter wel.

Alles tussen de 18.000Hz en 16.000Hz valt binnen het menselijke hoor bereik.

Frequenties welke liggen tussen de 16.000Hz en 375 biljoen Hz kunnen wij niet horen. Er zijn dieren die deze geluidsgolven wel kunnen waarnemen. Een hondenfluitje werkt bijvoorbeeld op deze frequentie.

Het kleurenspectrum valt binnen de 375 biljoen en de 750 biljoen Hz. De prachtige kleuren van een regenboog zijn dus zichtbaar door deze hoge geluidstrillingen.

Wanneer een frequentie hoger is dan 750 biljoen Hz heb je te maken met materie. Zoals bijvoorbeeld een steen, een instrument of een tafel. De materie is zichtbaar doordat de frequentie zo dicht is.

Het horen en het zien noemen wij de werkelijkheid.
Wat wij niet kunnen zien, bestaat voor het gros van de wereld ook niet.
Maar de wereld is zóveel groter!

Frequenties van 440 of 432 Hertz; waar werkt de lichamelijke frequentie op?

Er wordt veelal gezegd dat de lichamelijke frequentie 440Hz is. Maar is dat ook zo?
Vroeger was dit namelijk meermaals een andere frequentie; 435Hz, 438Hz, 442Hz etcetera.
440Hz is tot stand gekomen door landelijke en wereldwijde afspraken welke gemaakt zijn om muziekinstrumenten goed op elkaar af te kunnen stemmen.

440Hz is vrij hoog en snel. Het is daardoor een vrij ‘drukke’ frequentie. Daardoor heeft deze frequentie meer input op het lichaam.

432Hz is een kamertoon. Het is een stuk rustiger om naar te luisteren, zoals muziek. Daardoor heeft deze frequentie meer input op onze gedachtegangen.

Wat is de beste klank frequentie die je kunt kiezen?

De beste frequentie die je kunt kiezen is de frequentie van de omwenteling van de aarde. Het is een 24uurs beweging waarop je de wet van de octaaf kunt loslaten:
32 * 2 = 64 * 2 = 128 * 2 = 256 etcetera.

Waar staat Ohm voor? Waarom is Ohm een bijzondere klank?

De Ohm klank komt voort uit een berekening van het aantal omwentelingen van de zon.
Wanneer je de totale jaar omwentelingen van de zon wilt uitrekenen, dan kun je dit in hertz doen.
De Ohm heeft dus het ritme van één jaar.

De frequentie van hertz is 1 / de tijdsduur in seconden.
Eén jaar is één trilling. Eén trilling per 31.557.600 seconden.
Deel je één door dit aantal seconden dan krijg je 1 / 31557600 = 0,00000003Hz.
Vermenigvuldig je dit getal meermaals met het getal twee, dan kom je op 136,10Hz de Ohm klank.
De Ohm klank is te halveren en te verdubbelen en wordt veelal als grondtoon gebruikt in de muziek binnen verschillende generaties, zoals in de Indiase muziek. Dat komt doordat deze grondtoon geworteld is; de Cis (C#).

De Ohm werkt op de hartchakra, op het midden van ons zielssysteem.
Vermenigvuldig je 136,10Hz vaak genoeg met het getal twee, dan krijg je uiteindelijk de kleur groen, welke hoort bij het vierde chakra en het element lucht. Bij deze frequentie hoort het geluid “AA”. Het lichamelijke gebied zijn de longen en het hart.
De werking van de Ohm klank is harmoniserend en ontspannend. De Ohm werkt op emoties en op verbindingen met anderen.
De toon kan versterkend werken op negatieve gevoelens van eenzaamheid en onrust maar ook op positieve gevoelens van liefde en respect.

Hartchakra frequentie

Toonladders, de wet van verdubbeling c.q. octaveren, ons lichaam, chakra’s en kleuren.

Wanneer we de frequenties die bij chakra’s horen vermenigvuldigen dan komen we uit op toonladders.
Deze toonladers zien er als volgt uit:

De zeven hoofdchakra's ingedeeld

Binnen de noten bestaan lage en hoge tonen. Zo heeft een G een hoge en een lage toon en komen zowel de hoge als de lage toon overeen met de kleur rood en beiden hebben betrekking op de eerste chakra en hetzelfde lichaamsdeel.
Dit geldt voor alle tonen. Dit houdt dus ook direct in dat het niet zo is dat alle lage tonen automatisch bij de lagere chakra’s horen en alle hogere tonen bij de hogere chakra’s.

“Voeg licht toe aan het universum en er zal muziek zijn.” Kepler 1571-1630

Het universum is één groot orkest en jíj maakt daar deel van uit.

De planeten in het universum maken allemaal golfbewegingen. Deze golfbewegingen zijn frequenties. Je zou dus kunnen zeggen dat het ‘daar boven’ één groot orkest is!

Omdat jij als persoon onderdeel bent van het grote geheel, van het universum, ga jij mee in de langzame planeetbewegingen.
Wanneer jij je afstelt op het universum in plaats van op één cel, op één organisme, zul je beter kunnen functioneren in jouw leven.

Muziektoon muzieknoot frequenties en octaven

Ga de gofbewegingen voelen en dans samen met jouw lichaamscellen op de klanken van het leven. Boek een fijne sessie in mijn praktijk te Enschede

Door Gemma van den Berg van praktijk Āyus Hartelicht
– In contact met jezelf –
Praktijk voor ontspanning, ontwikkeling en traumaverwerking.
©

error: Content is protected !!