“Het uitsluitingscriteria. Omdat Āyus Hartelicht helaas niet íedereen kan helpen.”

Natuurlijk zou de praktijk Āyus Hartelicht het liefst iedereen in de praktijk willen verwelkomen en willen helpen. Helaas zijn hier grenzen aan verbonden.

Deze grenzen zijn mede door wetgevingen tot stand gekomen, uit bescherming van de medewerkers van Āyus Hartelicht en uit het oogpunt van de cliëntenzorg.

 

Het gaat hier om groepen mensen die een eigen problematiek kennen. Denk hierbij aan:

agressie

mate van zelfredzaamheid

verslavingsproblematiek

personen met organische persoonlijkheidsstoornissen (psychische aandoeningen die veroorzaakt worden door beschadigingen of dysfuncties in de hersenen)

personen die psychoses ervaren of psychotische kenmerken in het verleden hebben gehad

etcetera

De deskundigheid van de zorgverleners binnen de vestiging van Āyus Hartelicht is niet toereikend genoeg voor het bieden van zorg aan deze groepen mensen. Wij vragen jouw begrip en respect daarvoor.
Heb je twijfels of een van de diensten wel of niet voor jou geschikt is? Neem dan van tevoren contact op met jouw huisarts om dit te overleggen.
Āyus Hartelicht behoudt zich het recht om bij twijfel een opdrachtgever te weigeren.

In onze huisregels wordt het een en ander toegelicht over onder anderen de gedragcodes binnen de praktijk Āyus Hartlicht.

Wil je iemand een dienst cadeau geven omdat jij wellicht denkt dat een bepaalde sessie goed voor haar of hem zal zijn? Dit is uiteraard mogelijk.
Houd hierbij het volgende in gedachten:
Je kunt niet de levenskeuzes maken voor anderen. Of het nu familie, geliefden, vrienden, vriendinnen of kennissen zijn iedereen heeft een eigen leven. Wil je een behandeling of sessie cadeau geven, dan moet iemand daar dus ook zelf volledig achter staan wil de betreffende persoon baat hebben bij de sessie. Ga vooral je eigen avontuur aan.
Een workshop als verrassing cadeau geven is geen probleem.

“Laat jouw Hartelicht weer stralen.”

© Āyus Hartelicht | 2020-2021-2022-2023-2024 |
Gemma van den Berg

© Āyus Hartelicht 2021-2022-2023-2024 |
Gemma van den Berg

error: Content is protected !!