“Ervaar je een vervelende, gevaarlijke of onprettige situatie waarbij er over persoonlijke grenzen wordt gegaan? Of heb je vermoedens van geweld en/of mishandeling elders? Lees dan deze pagina.”

Aller eerst – De shorttrack / verkorte weg naar contact informatie van instanties die jou in moeilijke situaties kunnen helpen;

Onderaan deze pagina vind je verschillende contact mogelijkheden van instanties die jou of iemand die je kent die te maken heeft met huiselijk geweld of mishandeling kunnen helpen.

De aanleiding van deze pagina

De wetgeving Wkkgz stelt dat elke zorg gerelateerde organisatie bepaalde facetten beschreven moet hebben die tevens vindbaar moeten zijn voor haar cliënten. Daar is deze meldcode onder anderen een onderdeel van. Āyus Hartelicht betreft een praktijk binnen de alternatieve zorg en zal deswege haar best doen om aan gestelde regels te voldoen.
Op deze pagina zal wat algemene informatie vindbaar zijn over dit onderwerp. En er komen signaal kaarten voorbij welke ingedeeld zijn in leeftijdsgroepen. Tevens worden er zoals aangegeven contact bronnen besproken waar je in het geval van huiselijk geweld en/of kindermishandeling terecht kunt.
Bij veel van de op deze pagina omschreven informatie is er gebruik gemaakt van bronnen. Onder de betreffende secties vind je de bronvermelding.
Āyus Hartelicht hoopt je met deze pagina voldoende te kunnen informeren. En hoopt uiteraard dat alles op een veilige / goede wijze voor jou en je geliefden zal verlopen.

Schrikbarende cijfers

Het kan voorkomen dat er tijdens een sessie wordt vastgesteld dat er sprake is van huiselijk geweld- of van kindermishandeling.
In 2020 gaf 8% van de bevolking van 16 jaar en ouder aan in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van een of meerdere vormen van huishoudelijk geweld. Verbale agressie niet meegenomen. Dat komt neer op 1,2 miljoen personen. Wordt verbale agressie meegeteld dan komt het percentage uit op 33%.
In 2017 zijn er naar schatting in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen van 0-18 jaar blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Dat is ongeveer 3% van Nederland.
Het gaat hierbij om kinderen waarbij professionals mishandeling hebben geconstateerd. Het ware aantal zal deswege hoger liggen.
Bron: veiligthuis.nl

Dit zijn schrikbarende cijfers en vragen daarom om alertheid van organisaties en praktijken zoals Āyus Hartlicht.

Wat als jij te maken hebt met geweld of mishandeling?

Wanneer er een vermoeden is van geweld of mishandeling, dan zullen wij samen kijken of wij er in een veilige omgeving  een op een over kunnen praten. Je zult hierin de ruimte krijgen voor jouw verhaal, waarbij Āyus Hartlicht kan meedenken naar een mogelijke oplossing of uitweg.
Echter zal Āyus Hartelicht zich nooit persoonlijk in een zaak gaan mengen en deswege altijd een afzijdige positie aannemen. Āyus Hartelicht is géén professionele hulporganisatie en neemt deswege ook níet een dergelijke positie aan.
Besproken informatie zal niet worden gedeeld met derden, buiten hulp organisaties om.
Mócht het noodzakelijk geacht worden, dan kan het zijn dat er wel een melding gemaakt wordt aan de Veilig Thuis Organisatie. Dit zal gedaan worden vanuit een beschermend oogpunt en wanneer er meerdere signalen zijn opgevangen, zowel non-verbaal als verbaal.

Signalen

Signalen over onveiligheid van kinderen worden indien mogelijk en indien de veiligheid van de betrokkene het toe laat, direct met de ouders en het kind besproken vanuit een belangstellende en betrokken wijze.
Wanneer het gaat om een over gebracht ‘gevoel’ dan wordt hier ook gekeken naar de zichtbare-en hoorbare signalen.
Doordat de praktijk Āyus Hartelicht de waargenomen informatie niet kan toetsen bij derden, zal er in het geval van een vermoedelijke kindermishandeling ten alle tijden een melding plaats vinden uit beschermend oogpunt van de minderjarigen.
Āyus Hartelicht kan situaties tevens geanonimiseerd delen met beroepsgenoten met het doel om daarvan te leren. Dergelijke leerprocessen zullen worden vastgelegd voor het eigen gebruik van Āyus Hartelicht.

Onder de volgende knoppen vind je een aantal signaal kaarten van het Nederlands Jeugdinstituut, het Nji.

Signalen van een slachtoffer van huiselijk geweld in kaart gebracht;

[

gedraagt zich nederig / slaafs naar de partner

[

is zichtbaar bang voor de partner

[

heeft nauwelijks contact met anderen, zelfs niet met de familie

[

heeft moeite met oogcontact

[

schrikt snel

[

heeft regelmatig blauwe plekken, kneuzingen en botbreuken

[

gaat onder begeleiding van de partner over straat

[

doet niets zonder eerst toestemming te vragen

[

kan zeggen “Ik mag van mijn partner niet …”

Signalen van de pleger van huiselijk geweld in kaart gebracht. Hij of zij;

[

is snel jaloers

[

is eerst agressief en dan weer heel lief

[

behandelt de ander als zijn- of haar bezit

[

maakt thuis dingen kapot

[

beloofd steeds dat het niet meer gebeurt

[

wil weten waar de ander is en wat hij of zij doet

[

en meer

Risicofactoren

Risicofactoren voor kindermishandeling zijn; Gedragingen, omstandigheden en kenmerken. Deze kunnen een signaalfunctie hebben voor mishandeling.
Het is een misvatting dat als er geen signalen bij het kind zijn, er niets aan de hand kan zijn. Kinderen kunnen het goed doen of goed doen lijken, terwijl de situatie in het gezin onveilig is en de risico’s op mishandeling groot zijn. Kinderen kunnen in zulke gevallen ook terugtrekkend of onopvallend gedrag vertonen.
Er zal ook worden gekeken naar signalen uit de omgeving van het kind om een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken over de veiligheid en de mogelijke risico’s op het ontstaan van kindermishandeling.
Bron; nji.nl

Hoe meer van de genoemde signalen het kind uitzendt, hoe groter de kans dat er sprake is van kindermishandeling. Maar er zijn ook kinderen waaraan niet of nauwelijks valt op te merken dat ze worden mishandeld.

Contact informatie huiselijk geweld of kindermishandeling

Wanneer er behoefte aan is, dan kun je hieronder contact informatie vinden van organisaties die je kunnen helpen.
Je kunt dit uit jezelf doen, zonder enige tussenkomst van Āyus Hartelicht (of derden). Deze keuze is geheel aan jou zelf.
Āyus Hartelicht zal zich nooit persoonlijk in een zaak gaan mengen en deswege altijd een afzijdige positie aannemen. Āyus Hartelicht is géén professionele hulporganisatie en neemt deswege ook níet een dergelijke positie aan.

Op de Website veiligthuis.nl vind je het advies- en meldpunt huishoudelijk geweld en kindermishandeling.
Het gratis telefoonnummer 0800-2000 is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Je kunt ook met dit telefoonnummer contact opnemen wanneer er zorgen zijn over geweld of mishandeling.
Tevens is er op de website veiligthuis.nl een chatfunctie aanwezig, deze verschijnt wanneer u op de website aan komt. Deze chat is open van 09:00uur tot 17:00uur.

Voor kinderen jonger dan 18 jaar bel je gratis met de kindertelefoon 0800-0432. Dit nummer is dagelijks bereikbaar van 11:00uur tot 21:00uur.

Ook kan je gaan naar kindertelefoon.nl.

Voor jongeren ouder dan 18 jaar kan je de chatfunctie gebruiken via jouwggd.nl. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 14:00uur tot 22:00uur en op zaterdag en zondag van 18:00uur tot 20:00uur.

Ben je tussen de 8 en 25 jaar? Dan kan je ook anoniem hulp zoeken via jongerenhulponline.nl. Hier vind je verschillende contact opties zoals; Chat, Telefoon, E-mail en Whatsapp.

Bij direct gevaar kan je bellen met het gratis Europese noodnummer 112. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Āyus Hartelicht kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling of daaraan gerelateerde zaken.

© Āyus Hartelicht | 2020-2021-2022-2023-2024 |
Gemma van den Berg

© Āyus Hartelicht 2021-2022-2023-2024 |
Gemma van den Berg

error: Content is protected !!