“In je lichaam wordt erg veel informatie op celniveau opgeslagen. Jij kan daar fysieke of mentale ongemakken door ervaren. In dit blog kun je lezen over de werking van energetische energie en de aura.”

Alles is energie.

Ieder mens en wezen bestaat uit energie. Álles is energie; een steen, je huis, woorden, planten, dieren, jijzelf etcetera. Met jouw energetische energie en jouw aura kun je werken. Bij sommige personen is dit zelfs gevoeliger dan het werken op het fysieke lichaam.

Alles wat energie is heeft een trillingsfrequentie. Ons hele systeem draait er omheen. Door die trillingsfrequentie kun jij objecten en kleuren zien, je voelt de verschillende texturen en je kunt door de trillingen ook veel ‘ervaren’.

Energie, ons celgeheugen en ons zijn.

Niet alleen het brein heeft een geheugen, ook alle individuele cellen hebben een celgeheugen. Met deze kennis begrijp je dat het lichaam erg veel informatie en energieën kan opslaan. Deze informatie wordt als het ware op jouw persoonlijke harde schijf gezet. Het opslaan van de informatie gebeurt al vanaf het moment dat je nog maar een foetus bent en het gaat je hele leven door.
Als behandelaar werk ik met energieën en intenties aan deze opgeslagen informatie.

Het lichaam kan je metaforisch zien als één grote machine die met talloze tandwieltjes draaiende blijft. Elk wieltje heeft zijn/haar eigen functie. De harde schijf stuurt deze aan.

Wanneer iets niet helemaal goed stroomt of wanneer er een blokkade tot stand is gekomen (door bijvoorbeeld een opgeslagen trauma, negatieve woordenwisselingen, angstige gebeurtenissen) kunnen tandwielen in de machine vastlopen, scheef gaan staan of stroef gaan bewegen, waardoor de volledige machine hier de gevolgen van ervaart.

Werken tandwielen vanaf een bepaald punt minder soepel of soms zelfs helemaal niet, dan zal de machine verstoringen laten zien; er is dan sprake van een slechte energiedoorstroming of een energieblokkade. Dergelijke opstoppingen kunnen door jou als onprettig worden ervaren. Jij zult ze hoogstwaarschijnlijk omschrijven als fysieke of mentale klachten.
Wanneer je verstoringen hebt dan kunnen deze zich bevinden in het energetische veld rondom je en/ of op het lichamelijke vlak.

Wanneer je langdurig met klachten rondloopt, kunnen de blokkades zich zelfs manifesteren in fysieke ziektes. Denk aan slepende blessures, tumoren, slecht tot niet werkende organen, ontstekingen etcetera. Uiteraard is dat iets wat eenieder graag wil voorkomen.
Onder anderen lijfkracht herstel en healing kunnen je helpen met zowel het voorkomen van disharmonie als het herstellen van de balans in jouw lichaam en geest. Ook de healing meditatie die ik heb ontwikkeld is zeer geschikt voor het herstellen van enige vormen van disbalans.

Een geoliede machine werkt immers het beste!

Jouw energetische energieveld onderhouden; voer software updates uit en schoon jouw harde schijf op.

Elke energetische machine heeft zo nu en dan onderhoud nodig, zelfs wanneer je het gevoel hebt geen ‘opstoppingen’ te ervaren: Energiewerk doet áltijd iets positiefs. Dat kan iedereen gebruiken; voel je welkom bij Āyus Hartelicht!

Ik kan jouw ‘machine’ nalopen en hem bijsturen c.q. corrigeren waar het nodig is binnen mijn praktijk Āyus Hartelicht. We halen dan alle overbodige informatie van het systeem af en blokkades die eerder in ons leven (of in voorgaande levens) zijn ontstaan, ruimen we op. We geven jouw computer als het ware een reset.

Dit is mogelijk doordat jouw lichaam de kracht om te herstellen al met zich meedraagt, het moet alleen geactiveerd worden.

Bij een klankbelevenis werken wij met subtiele trillingen en die trillingen helpen met het losmaken van eventuele blokkades en het loslaten van overbodige informatie. Daarnaast hebben ze tal van positieve effecten op jouw lichaam en geest.
Bij lijfkracht herstel werken wij met handoplegging. We activeren het zelfheldende vermogen van jouw lichaam en sturen het aan. We werken niet alleen aan de blokkades maar ook aan jouw algehele energetische huishouding.
Bij systeemherstel werken wij met energetische energie en de kracht van het gesproken woord. Dat klinkt simpel, maar er is een diepere werking aan verbonden. We werken aan zaken in jouw huidige leven en aan zaken uit vorige levens.
Bij een healing sessie wordt er gewerkt met liefdevolle energiestromen. Wanneer er disharmanie is (of ontstaat) in jouw energieveld of in jouw lichaam dan werk ik met energetische krachten aan het herstelen van de balans.

Dit is mogelijk doordat jouw lichaam de kracht om te herstellen al met zich meedraagt, het moet alleen geactiveerd worden.

Zo kan je:

Zo kan je:

Jouw energetische energieveld onderhouden; voer software updates uit en schoon jouw harde schijf op.

Elke machine heeft zo nu en dan onderhoud nodig, zelfs wanneer je het gevoel hebt geen ‘opstoppingen’ te ervaren: Energiewerk doet áltijd iets positiefs. Dat kan iedereen gebruiken; voel je welkom bij Āyus Hartelicht!

Ik kan jouw ‘machine’ nalopen en hem bijsturen c.q. corrigeren waar het nodig is binnen mijn praktijk. We halen dan alle overbodige informatie van het systeem af en blokkades die eerder in ons leven (of in voorgaande levens) zijn ontstaan, ruimen we op. We geven jouw computer als het ware een reset.
Bij een klankbelevenis werken wij met subtiele trillingen en die trillingen helpen met het losmaken van eventuele blokkades en het loslaten van overbodige informatie. Daarnaast hebben ze tal van positieve effecten op jouw lichaam en geest.
Bij lijfkracht herstel werken wij met handoplegging. We activeren het zelfheldende vermogen van jouw lichaam en sturen het aan. We werken niet alleen aan de blokkades maar ook aan jouw algehele energetische huishouding.
Bij systeemherstel werken wij met energetische energie en de kracht van het gesproken woord. Dat klinkt simpel, maar er is een diepere werking aan verbonden. We werken aan zaken in jouw huidige leven en aan zaken uit vorige levens.
Bij een healing sessie wordt er gewerkt met liefdevolle energiestromen. Wanneer er disharmanie is (of ontstaat) in jouw energieveld of in jouw lichaam dan werk ik met energetische krachten aan het herstelen van de balans.

Dit is mogelijk doordat jouw lichaam de kracht om te herstellen al met zich meedraagt, het moet alleen geactiveerd worden.

Dit is mogelijk doordat jouw lichaam de kracht om te herstellen al met zich meedraagt, het moet alleen geactiveerd worden.

Zo kan je:

Zo kan je:

positieve emoties bevorderen

genezingsprocessen bevorderen

blokkades in het lichaam doorbreken

rust verkrijgen

ontspanning bevorderen

hartzeer verminderen (bijvoorbeeld bij liefdesverdriet)

hulp bieden bij slaapproblemen

spanning verminderen of wegnemen

negatieve gedachtegangen positief beïnvloeden

de hormoonhuishouding ondersteunen

concentratie verbeteren

trauma’s doorbreken

tal van positieve reacties opwekken

“Durf te voelen zodat het kan transformeren, zodat het kan helen.”

De chakra’s oftewel de energiewielen van jouw energetische lichaam.

De tandwielen welke ik zojuist in een metafoor heb gebruikt, dat zijn de chakra’s van jouw lichaam.
Een chakra is een ‘energiewiel’ in het Sanskriet. Zie je de overeenkomst tussen een tandwiel en een energiewiel?
Jouw lichaam beschikt over tientallen chakra’s, maar er wordt veelal gewerkt met de zeven hoofdchakra’s. Deze bevinden zich in de middenas van jouw fysieke lichaam. Deze as heet de Soeshoema-as.

1e; de wortel (stuit) chakra, ook wel Muladhara. Dit chakra wordt gevoed door wilskracht.

2e; het sacraal (heiligbeen) chakra, ook wel Svadhisthana. Dit chakra wordt gevoed door liefde en vriendelijkheid.

3e; de solaris plexus (zonnevlecht), ook wel Manipura. Dit chakra wordt gevoed door intelligentie.

4e; het hartchakra, ook wel Anahata. Dit chakra wordt gevoed door eenheid.

5e; de keelchakra, ook wel Vishuddha. Dit chakra wordt gevoed door kennis.

6e; het derde oog, ook wel Ajna. Dit chakra wordt gevoed door idealisme.

7e; de kruinchakra, ook wel Sahastrara. Dit chakra wordt gevoed door het witte licht welke alles omvattend is.

Er zit een opbouw in de werking van de chakra’s en alle chakra’s zijn nodig voor jouw totale energiebalans.

De eerste drie chakra’s hebben betrekking op jou zijn, jouw gevoel en jouw veiligheid.
Het vierde chakra verbindt de bovenste en de onderste chakra’s en maakt je bewust van het feit dat jij onderdeel bent van het grotere geheel.
De bovenste drie chakra’s staan meer voor het mentale gedeelte, voor jouw bijdrage aan de maatschappij en voor het realiseren wie jij in essentie bent.
Bewust en onbewust werk ik geregeld met de chakra’s in mijn praktijk Āyus Hartelicht Enschede.

Energetische energie en de aura.

Naast het celgeheugen heb je ook een energetisch lichaam. Deze wordt ook wel ‘aura’ genoemd. Je aura is een energieveld om jou heen. Ieder mens en wezen bezit er een, dat komt doordat alles zoals uitgelegd energie is.
Je aura is verbonden met je gemoedstoestand en bestaat uit meerdere lagen. Ook in deze lagen ligt informatie opgeslagen. Met deze lagen, met deze informatie kan je werken.

Om je uit te leggen wat je aura is, zal ik een voorbeeldsituatie schetsen;

1) Je loopt over straat en stopt bij een stoplicht, je moet wachten op het groene licht. Plots krijg je een erg onbehaaglijk gevoel, het bekruipt je en je kijkt achterom. Er blijkt iemand achter je te staan. Je kon dat onmogelijk zien met je rug naar deze persoon toe; dat gevoel heb je waargenomen door jouw auraveld.

Om je jouw aura te laten ervaren, volgt er hier een kleine oefening;

2) Wrijf een volle minuut héél erg hard je handpalmen tegen elkaar. Daarna haal je je handen van elkaar af en je spreidt je armen uit. Breng nu heel langzaam je handen naar elkaar toe. Op een bepaalde afstand voelt het alsof er ‘iets’ tussen je handen zit. Je kunt zelfs spelen met die ruimte, met dat gevoel. Probeer het maar!
Je kunt dat ‘iets’ niet zien met het blote oog. Het is het energieveld om jouw lichaam heen. Het is jouw energetische lichaam.

Door af te stemmen op jouw aura kan ik jou tijdens sessies in mijn praktijk Āyus Hartelicht beter helpen. Ik kan namelijk door de lagen heen werken. Dat gebeurt met zowel het energetische werk als tijdens klankbelevenissen en kristalbelevenissen. Ook bij integraal coaching met klank wordt er in jouw energetische veld gewerkt.

Jouw overtuiging en je eigen inzet.

Wanneer ik werk met jouw energie dan vraagt dat van jouzelf ook een zekere inzet. Een behandeling zal namelijk zo goed als jij ervoor open staat zijn werk doen.
Met andere woorden:
Geef jij de behandeling 40% kans van slagen, dan zal de behandeling niet meer dan 40% effect hebben. Dát is werken met energie.
Zie het als een uitnodiging om voor de volle 100% in contact te komen met jezelf wanneer jij kiest voor het afnemen van een sessie. De eerste stap heb je dan namelijk al gezet door bij mijn praktijk Āyus Hartelicht te komen.

Gratis tips voor een betere energiebalans, van Āyus Hartelicht Enschede.

Gevoel nodigt uit om op te ruimen. Het ‘lijkt’ vaak heftiger dan het in werkelijkheid is. Soms worden dingen die je voor jezelf houdt in je hoofd groter gemaakt of komen er trauma’s van voorgaande situaties bij, waardoor een mogelijk kleine gebeurtenis als een gigantisch ding aanvoelt.
Wanneer jij jouw energieveld nooit reset, nooit opruimt, dan komt er als het ware steeds een klein laagje in een kruiwagen te zitten. Is er een lading opgebouwd en ervaar je een trigger in jouw leven, bijvoorbeeld; iemand zegt iets wat jij niet kunt waarderen, dan kan het maar zo zijn dat deze persoon de inhoud van jouw hele kruiwagen over zich heen krijgt. Zonder dat jij hierbij stil staat. Deze persoon zal waarschijnlijk niet begrijpen dat iets relatief kleins zo’n groot effect op jou kan hebben.
Delen is helen. Dat is waar het voor jou mee zal beginnen. Wanneer je spreekt komt er beweging. Vóel wat erin jou beweegt en vóel welke emoties jij waarneemt.

Ervaar je vaak dat mensen iets van jou willen of verwacht jij veel van mensen om jou heen?
Ervaar je vaak dat jij steeds maar ‘iets’ van iemand ‘moet’ doen of verwacht jij veelal een bepaalde inzet van mensen rondom jou?
Laat deze persoon met de vragen en/of verwachtingen dan eens in de spiegel kijken en zichzelf hardop de vraag stellen;
“Doe ik hetgeen wat ik vraag en/of verwacht zelf wel?”
Ga vervolgens vanuit dit oogpunt het gesprek aan.

Energiestromingen zijn bewegingen, welke staan voor ‘samenwerken’.
Om jouw gevoelens naar de buitenwereld te observeren kun je naar jouw lichaam kijken als een bioscoop:
Jij ziet iets gebeuren en reflecteert dat. Jouw brein koppelt er vervolgens een gevoel aan vast. Ook al is datgene wat jij ziet iets wat elders plaatsvindt; het gebeurt wel degelijk in jou.

Loop je in je leven steeds tegen dezelfde dingen of emoties aan?
Zie dit dan als een uitnodiging om naar binnen te gaan.
Om jouw systeem, jouw energieveld en jouw harde schijf opnieuw te ordenen en van overbodige informatie te ontdoen.
Kijk naar de rol die jij hebt in situaties. Ben je dader of slachtoffer? Kijk daarbij goed en diep en antwoord niet uit een opwelling. Verantwoordelijkheid start bij je eigen gevoelens. Loop je vast? Neem gerust contact op voor de mogelijkheden waarop ik jou kan ondersteunen.

Zit je in een slechte situatie? Vraag jezelf dan:
“Is er iets te redden?” is het antwoord nee? Maak dan dat je weg komt. Is het antwoord ja? Red jezelf dan anders herhaalt het zich. Kies jij ervoor om in een slechte situatie te blijven dan accepteer je ook de daaraan hangende consequenties.
Als kind heb je niet altijd een keuze als volwassene echter vaak wel.

“Loop jij in je leven steeds tegen dezelfde dingen of emoties aan? Zie dit dan als een uitnodiging om naar binnen te gaan. Om jouw systeem, jouw energieveld en jouw harde schijf opnieuw te ordenen en van overbodige informatie te ontdoen. Herstel je energiebalans en verbeter je gezondheid en je welzijn.
Boek jij een fijne energetische sessie?

Door Gemma van den Berg van praktijk Āyus Hartelicht
– In contact met jezelf –
Praktijk voor ontspanning, ontwikkeling en traumaverwerking.
©

error: Content is protected !!